Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті
Скачать 253.36 Kb.
НазваниеҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті
Дата конвертации28.12.2012
Размер253.36 Kb.
ТипЛекция


ISO 9001:2001


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚ ЕҢБЕК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАТЫНАСТАР АКАДЕМИЯСЫ

ӘЛЕУМЕТТІК ГУМАНИТАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ


Тел. 279-95-82, 279-27-30 (112)

E.mail: kaz_atso@mail.ru

atso@ atso.kz «БЕКІТЕМІН»

ОӘЖ проректоры

Проф. Е.А. Утешова

__________________
«__» ___________ 20 __ж.


Оқу-жұмысы бағдарламасы (Syllabus)

Пән: Экология және тұрақты даму
Мамандығы – 050301 Құқықтану
Оқу түрі – күндізгі

Пән коды – ООД 1К 1101

Барлығы – 3 кредит
Курс – 1

Семестр – 1

Лекция – 30 сағат
РБ саны – 2
СОӨЖ – 15 сағат
СӨЖ – 15 сағат
Емтихан – 1 семестр

Еңбек сыйымдылығы – 45 сағат


Алматы 2010

«Экология және тұрақты даму» пәнінің оқу-жұмысы (Syllabus) бағдарламасы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес 050301 «Құқықтану» мамандығына арналған Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің ОӘК-нің шешімімен бекітілген типтік бағдарлама негізінде жасалған.
Оқу-жұмысы (Syllabus) бағдарламасын экология ғылымдарының кандидаты, әлеуметтік гуманитарлық факультетінің аға оқытушысы ______________Бейсекенова Ж.С. дайындаған.

«____»_______________2010 ж.

Әлеуметтік гуманитарлық факультетінің кеңес отырысында талқыланған
«____»_______________2010 ж. Хаттама № ____
Факультет деканы ­­­_________________ Е.Т. Шуртаев


Әлеуметтік гуманитарлық факультетінің ОӘБ ҰСЫНҒАН

«____»_______________ 2010 ж.
ӘГП факультетінің ОӘБ төрағасы _______________ Н.З. Такишбаева


Қазақ Еңбек және Әлеуметтік қатынастар Академиясының ОӘК бекіткен

«____»_______________ 2010 ж.
ОӘК төрағасының орынбасары _______________ Е.А.Утешова

1. Оқытушы туралы мәлімет: Бейсекенова Жанар Сәрсембековна – экология ғылымдарының кандидаты.

Ғылыми қызығушылығы: қалыптасқан экологиялық проблемаларды шешу жолдары.

Ғылыми мектебі: аға оқытушы, 03.00.16 – экология мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғады.

2. Байланыс орны: әлеуметтік гуманитарлық факультет деканаты, телефоны 279-95-82 (112), 314 аудитория.

3. Курсқа қысқаша сипаттама: Экология – тірі организмдердің бір- бірімен қарым-қатынасын қоршаған ортамен байланыстырып зертейтін ғылым. Ол организмдер арасындағы (особтар, түраралық байланыс, популяция, биоценоз, экожүйе) байланыстарды, табиғи заңдылықтарды, биосфера шегіндегі ғаламдық ауытқуларды адамның іс әрекетімен үйлестіре отырып, зерттейді.

 • Экология және тұрақты даму курсының мақсаты: тірі организмдердің тіршілігіндегі тұрақтылықтың саны мен сапа жағынан өзгеруін

 • табиғи бірлестіктер, популяциялар және экожүйелер

 • тіршілік ортанысдағы өзгерістер және оған әсер етуші факторлар

 • антропогендік факторлардың зардабы және оны тұрақтандыру шаралары

 • жергілікті және аймақтық экологиялық проблемалар

 • дүние жүзілік экологиялық проблемалардың туу себептері

 • қоршаған ортаның ластану факторлары және оны болдырмау

 • адам-қоғам-табиғат арасындағы үйлесімділікті тұрақтандыру

 • табиғи ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік беретін, аз қалдықты немесе қалдықсыз технологияны жаппай өндіріске ендіру және ортаның ластануын барынша азайту.

Негізгі міндеттері:

Экология ғылымының негізгі мақсаты – барлық тіршілік атауларының табиғи ортасын тұрақтандыру, бүлінуге, ластануға жол бермеу, табиғат қорларын тиімді пайдалану, болашақ ұрпақтың салауатты өмір салтын қалыптатыру.
4. Пререквизиттер: : Экология өз кезінде

төмендегі мынандай пәндермен байланысты: ботаника, зоология, цитология, гистология, органикалық химия, жаратылыстану, қазіргі заманғы табиғаттану концепциясы.

5.Постреквизиты:

Бұл курсты оқудың мәні зор және актуальді. Аталған курсты оқи отырып, студенттер қоршаған орта туралы, биосфераның табиғи ресурс потенциалын және Қазақстан республикасының экологиялық проблемалары жөнінде білім алады. Бұл білімдер төмендегі пәндерді оқу үшін керек: экологиялық құқық, Табиғат пайдалану экономикасы, мұнайгаз ісі, биология.

6. Пәннің мазмұны
Бөлімдердің аты

Сағат саны

Лекция

СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

1

Организм және орта

2

1

1

4

2

Дарақ экологиясы-аутэкология

2

1

1

4

3

Популяциялық экология-демэкология

2

1

1

4

4

Қауымдастық экологиясы-синэкология

2

1

1

4

5

Биосфера және оның ресурстары.

4

2

2

8

6

Табиғи қорлар және табиғатты тиімді пайдалану

4

2

2

8

7

Табиғатты қорғау

14

7

2

23

Барлығы
30

15

15

607. Пәннің тақырыптық жоспары

7.1 Дәріс сабақтарының жоспарыТақырыптың аты

Сағат саны

1.

Экология ғылымына кіріспе. Ғылымның

қалыптасу кезеңі мен құрлымы

2

2.

Организмдердің бір-бірімен байланысы.

Экологиялық факторлар (аутэкология). Организмдердің оған әсері.Орта факторларының өзара әрекеттесуі.

Шектеуші фактор.(Либих пен Шельфорд заңдары)

2

3.

Популяция және дарақтар экологиясы

(демэкология). Популяцияның негізгі қасиеттері: туу, өсу, өлу.Организмдердің

өзара қарым-қатынастары (симбиоз, комменсализм, амменсализм, паразитизм

т.б.).

2

4.

Экология қауымдастығы (синэкология),

продуцент, консумент, редуцент.

2

5.

Биосфера туралы ілім. Биосферадағы тірі

заттардың құрлымы, энергетикалық

байланыс.

2

6.

Экожүйе туралы ұғым. Жітелуі.

Биогеоценоз туралы ұғым. Сукцессия. Гомеостаз.

2

7.

Табиғат ресурстары және олардың жіктелуі.

Қызыл кітап және оның ролі.

2

8.

Ерекше қорғауға алынатын территоиялар.

ҚР қорықтары, саябақтар, қорғалымдар.

2

9.

Парниктік эффект мәселесі. Қышқылдық жаңбыр.Озон тесіктері. Пайда болуы мен зияны

2

10.

Экологиялық бақылау және мониторинг.

2

11.

Қоршаған ортаның сапа нормасы және

стандарттар. Өндіріс паспорты.

Экологиялық экспертиза

2

12.

Қазақстанда қалыптасқан экологиялық жағдайлар.Қоршаған ортаның химиялық, биологиялық, радияциялық ластануы.

2

13.

Қазықстанджағы экологиялық апат

аймақтар.

2

14.

Қазақстан республикасының қоршаған

ортаны қорғау туралы кодексі.

2

15.

Қазіргі кезде қалыптасқан экологиялық

Проблемаларды шешу.

2
Барлығы


30


7.2. СОӨЖ сабақтарының жоспары
Тақырыптың аты

Сағат саны

1.

Экология ғылымына кіріспе. 2.Ғылымның қалыптасу кезеңі мен құрлымы

1

2.

Организмдердің бір-бірімен байланысы.1. Экологиялық факторлар. 2.Организмдердің оған әсері.3.Орта факторларының өзара

әрекеттесуі. 4.Шектеуші Фактор. (аутэкология)

1

3.

Популяция және дарақтар экологиясы (демэкология).

1.Популяцияның негізгі қасиеттері: туу, өсу, өлу2.Организмдердің өзара қарым-қатынастары (симбиоз, комменсализм,

амменсализм, паразитизм, конкуренция, жыртқыштық, протокоперация.).

1

4.

Эколоргия қауымдастығы (синэкология), продуцент, консумент, редуцент.

1

5.

Биосфера туралы ілім. 1. Биосферадағы тірі заттардың құрлымы, энергетикалық байланыс.

1

6.

Экожүйе туралы ұғым.1.Жіктелуі.2. Биогеоценоз туралы ұғым.3. Сукцессия.4. Гомеостаз.

1

7.

Су ресурстарын қорғау.2. Су ресустарының ластану көздері.

1

8.

Атмосфералық ауаны қорғау. 2.Онығң ластану көздері.

1

9.

Биогеография. 2.Құрлықтың негізгі биомдары.

1

10.

Адамның шаруашылық қызметінің қоршаған орта жағдайына

әсері

1

11.

Топырақтың антропогендік өзгерістері.

1

12.

Экологиялық кодекс.

1

13.

Табиғатты қорғау мен табиғат ресурстарын ұтымды пайдалу перспективалары.

1

14.

Ғаламдық жылу, ғылыми техникалық прогресстің қоршаған

ортаға әсері.

1

15.

Қазіргі кезде қалыптасқан экологиялық Проблемаларды шешу.

1
Барлығы

158. Студенттердің өзіндік жұмыстары

8.1 Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптарыТақырыптар атаулары

Сағаты

1

«Қазақстан республикасының қорықтары» тақырыбына

реферат жазу.

1

2

«Биосферадағы зат айналым» тақырыбына реферат жазу.

1

3

«Ғылыми техникалық прогресстің қоршаған ортаға әсері» тақырыбына реферат жазу.

1

4

«Алматы облысының су ресурстарының мониторингі»

тақырыбына реферат жазу.

1

5

«Семей полигоны» тақырыбына реферат жазу.

1

6

«Популяция концепциясы» тақырыбына реферат жазу.

1

7

«Қазақстан республикасының қоршаған ортаны қорғау

туралы кодексі» тақырыбына реферат жазу.

1

8

«Ғаламдық жылу мәселесі» тақырыбына реферат жазу.

1

9

«ҚР қызыл кітапы» тақырыбына реферат жазу.

1

10

«Арал және Балхаш экологиясы» тақырыбына реферат жазу.

1

11

«Биосферадағы зат айналым» тақырыбына реферат жазу.

1

12

Экологиялық пирамиданы схема түрінде келтіру

1

13

«ҚР қорғалымдары» тақырыбына реферат жазу

1

14

«Ноосфера» тақырыбына реферат жазу

1

15

«Антропогендік фактордың қоршаған ортаға әсері»

тақырыбына реферат жазу

1
Барлығы

158.2 Студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру жоспары
Тақырып

Әдебиет

Нұсқау

Бақылау түрі

Өткізілу мерзімі

1

Қазақстан

Республикасы-

ның қорықтары

Негізгі әдебиет 3,4,8

Қазақстанның қорықтарының ашылу уақытына сипаттама бер.

реферат

1-ші апта

2

Биосферадағы зат айналым

Негізгі әдебиет 3,4,8

Биосферадағы зат айналымды талдау

реферат

2- ші апта

3

Ғылыми техникалық прогресстің қоршаған ортаға әсері


Негізгі әдебиет 3,4,8

Ғылыми техникалық прогресстің қоршаған ортаға әсері


реферат

3- ші апта

4

Су ресурстары

Қосымша әдебиет 1,32

Қазақстанның көлдерінің экологиялық проблемаларын талдау

реферат

4- ші апта

5

Экологиялық апатҚосымша әдебиет

13

Семей полигонының әкелген зардабын талдау

Реферат

5- ші апта

6

Популяция

Қосымша әдебиет

32,33,34

Популяцияларда болатын процестерді талдау

реферат

6- ші апта

7

Қазақстан республикасы-

ның қоршаған ортаны қорғау

туралы кодексі

Қосымша әдебиет

17,39

Қазақстан республикасы-

ның қоршаған ортаны қорғау

туралы кодексін талдау

реферат

7- ші апта

8

Ғаламдық жылу мәселесі

Қосымша әдебиет

10

Ғаламдық жылу мәселесін талдау

реферат

8-ші апта

9

ҚР қызыл кітабы

Қосымша әдебиет

2,3,43

ҚР қызыл кітабына кірген өсімдіктер және жануарлар дүниесін талдау

реферат

9- ші апта

10

Арал экологиясы

Қосымша әдебиет

18,19,40

Арал экологиясы проблемасын талдау

реферат

10- ші апта

11

Балхаш экологиясы

Негізгі әдебиет 4,8

Балхаш экологиясы проблемасын талдау

реферат

11- ші апта

12

Экологиялық пирамида

Қосымша әдебиет

14

Экологиялық пирамиданы талдау

реферат

12- ші апта

13

ҚР қорғалымдары

Қосымша әдебиет 23, 29

ҚР қорғалымдарын талдау

реферат

13- ші апта

14

Ноосфера

Қосымша әдебиет

27

Ноосфераны талдау

реферат

14- ші апта

15

Антропогендік фактордың қоршаған ортаға әсері

Қосымша әдебиет

Антропогендік фактордың қоршаған ортаға әсерін талдау

реферат

15- ші апта


9. Кеңес беру уақыты: жұма 13:00-17:50

10. Аралық бақылаудың сабақ кестесі: РК 1 – 7-ші апта, РК 2 – 15 апта.
11. Әдебиеттер тізімі:

Негізігі әдебиет:

1. Экология. Учебное пособие под. ред. Денисова В.В. Москва-Ростов на Дону 2004г.

2. Горелов А.А. Экология. Учебное пособие для вузов. Москва 2002г.

3. Бейсенова А.С, Шилдебаев Ж.Б, Саутбаева Г.З. Экология. Алматы: Гылым»,2001г.

4. Розанов С.И. Общая экология. Изд. Санкт-Петербург. Москва 2004г

5. Миркин В.М, Наумова Л.Г. Популярный экологический словарь. Москва: «Устойчивый мир» 1999г.

6. Тонкопий М.С. Экология и экономика природопользования.

7. Федцов В.Г, Федцова А.В, Рашкин Л.А, Новиков Ю.Ю. Экология. Учебное пособие. Москва 2004г.

8.Акимова Т.А. Хаскин В.В. Экология // Москва Изд. ЮНИТИ, 1998г

9. Радкеевич В.А. Экология // Минск Высшая школа

10.Мусина У.Ш. Теоритические основы охраны окружающей среды Учебное пособие // Алматы КазНТУ 2000 г

11.Реймерс Н.Ф. Природопользование// Москва Мысль 1990г

12. Шилов И.Л. Экология // Москва Высшая школа

13. Э.В. Гирусов Экология и экономика природопользования // Москва Закон и право, ЮНИТИ 1998г

14. Шилов И.Л. Экология // Москва. Высшая школа 2000г

15. Чиятик О.В. Экология // Минск 2000г

Қосымша

1. Лекциялық материалдар Репетитор 2.1 биология // CD -1 С Репетитор

2.Тлебергенов С.Т. «Полигоны Казахстана» // Алматы Ғылым 1997

Алексеев В.А. 300 вопросов и отверов по экологии // Ярославль Академия развития 1998г

3.Мирзаев Г.Г. Экологическая геохимия. Учебник // Москва : Логос 200гъ

4. Миркин В.М., Наумов Л.Г., Популярный экологический словарь // Москва Устоичивый мир 1999г

5. Денисов В.В. Экология Учебное посбие для вузов // Москва –Ростов

на Дону 2004г

6. Акимова Т.А, Хаскин В.В. Экология. Москва: Изд. ЮНИТИ, 1998г.

7. Сагимбаев Г.К. Экология и экономика. Алматы, 1997г.

8. Шилов И.А. Экология. Москва: Высшая школа, 2000г.

9. Экологический терминологический словарь. Алматы: Изд-во. «Рауан», 2000 г.

10. Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования. Москва: Закон и право. ЮНИТИ, 1998.

11. Арустамов Э.А. и др. Экологические основы природопользования. Москва, 2001.

12. Федорова А.И, Никольская А.Н. Практикум по экологии. Москва: Гумм. изд. центр Владос,2001.

13. Одум Ю.М. Экология. В 2х томах М. Мир, 1986г.

14Петров В.В. Экологическое право Россия// Москва Изд. ВЕК 1996г.
12.Қойылатын талаптар мен саясат

Қойылатын талаптар мен саясат төмендегідей міндеттерді жүктейді:

 • сабаққа кешікпеу және жібермеу;

 • сабаққа атсалысып, мәселелерді талдауға қатысу;

 • сабақта ұялы телефонды өшіріп қою;

 • сағыз шайнамау;

 • жіберген сабақ бойынша тапсырмаларды орындау;

 • семинарды өз уақытында тапсыру;

 • кезеңдік бақылауды уақытында тапсыру;

 • емтиханға кешікпеу;

 • өз бетінші кітапхана немесе үйде сабаққа даярлану.

Этика қағидалары

 • тәртіп;

 • тәрбие;

 • шынайылық;

 • жауапкершілік;

 • белсенділік.

Қарама-қайшылық жағдай ашық түрде аудиторияда талқыланады.

13. Білім бағасы. Білім алушылардың оқудағы жетістіктері білім деңгейіне негізделген. Білім деңгейі пәннің оқу бағдарламасына сәйкес болуы қажет. Білімді бағалау түрлері: қорытындылау сұрақтары, билеттер, тесттер. Білімді әріптік балдық-рейтингтік жүйе бойынша анықтаймыз.

«Өте жақсы» бағасы (А, және А-) тапсырманы уақытында орындаған, курс бойынша білімді толық игерген, ерекше өзіндік көзқарасы қалыптасқан, ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысатын, негізгі және қорытынды әдебиетті жан-жақты талдаған, бағдарламаны өзінше жүйелеген, озық білім алушыға қойылады.

«Жақсы» бағасы (В+, В және В-) курс бойынша білімді 75% көлемде игерген, сабақ айту барысында өрескел қателік жібермеген, берілген тапсырмаларды уақытында орындаған, негізгі және қорытынды әдебиетті зерттеген, оқытушының көмегімен бағдарламаны жүйелеген, білім алушыға қойылады.

«Қанағат» бағасы (С+, С., С-, D+, D) пән бойынша бағдарламаны 50% игерген, қорытынды бақылау, өзіндік жұмыс кезінде оқытушының көмегіне жүгінген, зерттеу жұмысы барысында белсенділік көрсетпеген, тек қана негізгі әдебиетке жүгінген, бағдарламаны жүйелеуде қиындықтарға тап болған білім алушыға қойылады.

«Қанағатсыз» бағасы (F) пән бойынша білімді игер алмаған жағдайда, негізгі әдебиетті қарамай, қорытынды, аралық бақылауды тапсыра алмаған білім алушыға қойылады.

Қорытынды баға білім алушылардың үлгерімі мен қорытынды бақылауының есебімен қойылады. Рейтингті бағалауда, реттік бақылау мен аралық бақылаудың бағасы есепке алынады. Реттік бақылау семинар және тәжірибелік сабақтардан алынған білімді, үй тапсырмаларын, өзіндік жұмыстарды қамтиды.
Қорытынды баға формуласы (1):
Р1 + Р2

Қ = ---------------------- × 0,6 + Е × 0,4, (1)

2

Р1 - 1-ші рейтингтің пайыздық көрсеткіші;

Р2 - 2-ші рейтингтің пайыздық көрсеткіші;

Е – емтихан бағасының пайыздық көрсеткіші.

Білімді бағалаудың жалпы шкаласы


Әріптік баға

Баллдың цифрлық көрсеткіші

Пәнді игерудің

%-дық көрсеткіші

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағат

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағатсыз

Ф РСМК КазАТиСО 714-03. Учебная программа (Syllabus). Издание второе: исправленное и дополненное


Похожие:

Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті
«Қазақстан тарихы» пәнінің оқу-жұмысы (Syllabus) бағдарламасы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес...
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті iconҚазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік ғылым және қҰҚЫҚ факультеті
«Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы» пәнінің оқу бағдарламасы(Syllabus) білім берудің типтік оқу жоспары және...
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті iconЕҢбек және әлеуметтік қатынастар қазақ академиясы әлеуметтік ғылым және қҰҚЫҚ факультеті
«Криминалистика» пәнінің оқу бағдарламасы(Syllabus) білім берудің типтік оқу жоспары және логикалық моделі құқық тану мамандығы бойынша...
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті iconҚазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік ғылым және қҰҚЫҚ факультеті
«Прокурорлық қадағалау» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы білім берудің типтік оқу жоспары және логикалық моделі құқық тану мамандығы...
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы жалпы білім беру және әлеуметтік- гуманитарлық ПӘндер кафедрасы бекітемін проректор
Білім және ғылым министрлігінің 2005 жылғы 6 шілдедегі №480 бұйрығымен бекітілген типтік оқу бағдарламалары, Алматы: Қазму және (Қита...
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы
«Жалпы білім беру және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасы отырысында қаралған
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті iconҚазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік-гуманитарлық ПӘндер факультеті
Оқу бағдарламасы (Syllabus) «Әлеуметтану» пәнінің Қр мжмбс «5В030100-заңтану» мамандығы типтік оқу жоспары, «әлеуметтану» пәнінің...
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті iconҚазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік-гуманитарлық ПӘндер факультеті
Оқу бағдарламасы (Syllabus) «Саясаттану» пәнінің Қр мжмбс «5В030100-заңтану» мамандығы типтік оқу жоспары, «саясаттану» пәнінің типтік...
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті iconҚазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы құқықтану факультеті
«Мемлекет және құқық теориясы мәселелері» пәнінің оқу бағдарламасы құқықтану мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім...
Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті iconҚазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы заң факультеті
Аталмыш пән бойынша СӨЖ тапсырмаларын орындаудың әдістемелік нұсқаулары теориялық және тәжрибелік сабақтарға беріле отырып студенттердің...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница