Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың
НазваниеМәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың
страница6/30
Дата конвертации28.12.2012
Размер3.21 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

7. ЭҚАБЖ анықтамалығы «СҰРАҚТЫҢ СИПАТЫ»

п/п

Код

Бөлімдер және сұрақтар

қазақ тілінде

орыс тілінде01000000

МЕМЛЕКЕТТІК

ҚҰРЫЛҒЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО01010000

Мемлекеттік құрылыс мәселелері туралы заңнама

Законодательство по вопросам государственного устройства01010100

Халықтың көші-қон мәселелері жөніндегі заңнама

Законодательство по вопросам миграции населения01010200

Сайлау мәселелері жөніндегі заңнама

Законодательство по вопросам выборов01020000

Халықаралық қатынастар

Международные отношения01020100

ТМД атқарушы комитеті

Исполнительный комитет СНГ01020200

БҰҰ-мен халықаралық ынтымақтастық

Международное сотрудничество с ООН01020300

ЮНЕСКО-мен халықаралық ынтымақтастық

Международное сотрудничество с ЮНЕСКО01020400

Гуманитарлық халықаралық ынтымақтастық

Гуманитарное международное сотрудничество01020500

Діни халықаралық ынтымақтастық

Религиозное международное сотрудничество01020600

Алыс шетелдерге ресми түрде бару

Визиты в дальнее зарубежье01020700

ТМД-ға ресми түрде бару

Визиты в СНГ01020800

ҚР-на шетелдік уәкілдердің ресми түрде келуі

Визиты в РК зарубежных представителей01030000

Мемлекеттік құрылыстың жалпы мәселелері

Общие вопросы государственного устройства01040000

Мемлекеттік органдардың қызметі

Деятельность государственных органов01040100

Ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету (ережелер, регламенттер, құрылым, міндеттерді бөлу, жұмысты жоспарлау)

Организационно-правовое обеспечение (положения, регламенты, структура, распределение обязанностей, планирование работы)01040200

Талдау-ақпараттық қамтамасыз ету

Информационно-аналитическое обеспечение01040300

Құжаттамалық қамтамасыз ету, атқаруды бақылау

Документационное обеспечение, контроль исполнения01040400

Басқа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және азаматтармен өзара іс-қимыл

Взаимодействие с другими государственными органами, организациями и гражданами01040401

Алқалар, кездесулер,

жиналыстар, ресми іссапарлар, форумдар, семинарлар, кеңестер

Коллегии, встречи, совещания, визиты, форумы, семинары01040402

Парламентаралық қатынастар

Межпарламентские отношения01040500

Мемлекеттік қызмет, кадрлық қамтамасыз ету

Государственная служба, кадровое обеспечение01040501

Іссапарға жіберу

Командирование01040502

Кандидатураны ұсыну

Предоставление кандидатуры01040503

Қызмет куәлігі

Служебные удостоверения01040600

Әкімшілік-шаруашылық, материалдық-техникалық қамтамасыз ету

Административно-хозяйственное, материально-техническое обеспечение01040700

Әкімшілік реформа

Административная реформа01040800

Бақылау және қадағалау функциялары

Контрольные и надзорные функции01050000

Мемлекеттік басқару

Государственное управление01050100

Президенттің стратегияларын, жолдауларын іске асыру

Реализация стратегий, посланий Президента01050200

Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру

Реализация государственных программ01050300

Президенттің жарлықтарын, өкімдерін орындау, іс-шараларды атқару

Выполнение указов, распоряжений Президента, мероприятий01050400

Үкіметтің қаулыларын орындау

Выполнение постановлений Правительства01050500

Президенттің, Әкімшілік Басшысының тапсырмаларын орындау

Исполнение поручений Президента, Руководителя Администрации01050600

Премьер-Министрдің, оның Орынбасарының тапсырмаларын орындау

Исполнение поручений Премьер-Министра, его Заместителя01050700

Орталық меморган басшысының (министрдің, төрағаның) тапсырмаларын орындау

Исполнение поручений руководителя центрального госоргана (министра, председателя)01050800

Проблемаларды зерделеу және пысықтау

Изучение и проработка проблем01050900

Актілердің, шешімдердің жобаларын дайындау, келісу

Подготовка, согласование, голосование проектов актов, решений01050901

Нормативтік-құқықтық актілер жобаларына өзгерістер және толықтырулар енгізу

Внесение изменений и дополнений в проекты нормативных правовых актов01060000

Саяси партиялар

Политические партии01060100

Партияны құру

Создание партии01060200

Партияны тіркеу

Регистрация партии01060300

Партияның съездері мен конференцияларын өткізу

Проведение съездов и конференций партии01060400

Партияның бағдарламалары, бастамалары, идеялары

программы, инициативы, идеи партии01060500

Партияның ағымдағы ішкі саяси қызметі

Текущая внутриполитическая деятельность партии01060600

Партияның халықаралық ынтымақтастығы

Международное сотрудничество партии01070000

Қоғамдық және діни бірлестіктер

Общественные и религиозные объединения01070100

Бірлестіктерді құру

Создание объединений01070200

Бірлестіктерді тіркеу

Регистрация объединений01070300

Діни мейрамдар

Религиозные праздники01070400

Қоғамдық бірлестіктің іс-шаралары

Мероприятия общественного объединения01070500

Қоғамдық немесе діни бірлестіктің мемлекеттік органдармен қарым-қатынастары

Отношения общественного или религиозного объединения с государственными органами01070600

Бірлестік жетекшілері

Руководители объединения01070700

Бірлестіктің халықаралық байланыстары

Международные связи объединения
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Похожие:

Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің кейбір мәселелері
Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қарамағындағы ұйымдар Қазақстан Республикасы...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconБекітемін Қазақстан Республикасы Мәдениет және Акпарат министірлігі ақпарат жәнұрағат Комитетінің төрағасы
Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2009 – 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Астана 2008 Мазмұны
Азақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің миссиясы мен пайымдауы
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінің
«Мектепке жол» республикалық акциясы Мемлекет басшысының оқушылардың мектепке толық баруын қамтамасыз ету туралы тапсырмасын орындау...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі ақпарат және мұРАҒат комитетінің ЖӘНЕ
Астана қаласы, Есілдің Сол жағалауы, Орынбор көшесі, 8 Министрліктер үйі, 15 кіреберіс
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті
Мемлекеттік қызметшілерінің жеке істерін ресімдеу, сақтау және есепке алу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚРӘМ №1592 30. 07. 2001ж тіркелді
Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің Архивтерді және құжаттарды басқару жөніндегі комитетінің Орталық...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 17 маусымдағы №615 Жарлығымен Мәдениет және ақпарат министрлігінің, мәдениет пен өнер, бұқаралық ақпарат құралдары, баспа және мұрағат ұйымдарының бір топ қызметкерлері «10 жыл Астана»
Республикасы Президентінің 2008 жылғы 17 маусымдағы №615 Жарлығымен Мәдениет және ақпарат министрлігінің, мәдениет пен өнер, бұқаралық...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағаты
Республикасының мерейтойлар және атаулы күндер тізбесі (Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағатының қорында сақталатын құжаттар бойынша)....
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 қыркүйек №159 Астана қаласы
«Тарих және мәдениет ескерткіштерінде археологиялық және (немесе) ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүзеге асыру жөніндегі қызметке...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница