Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың
НазваниеМәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың
страница9/30
Дата конвертации28.12.2012
Размер3.21 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

02090000

Заңдылықты прокурорлық қадағалау

Надзор за законностью02090100

Мемлекеттік органдар қызметіндегі заңдылықты прокурорлық қадағалау мәселелері бойынша

Надзор за законностью в деятельности государственных органов02090200

Тергеу мен анықтаудың заңдылығыын қадағалау мәселелері бойынша

Надзор за законностью следствия и дознания02090201

Қылмыстық істерді қозғау, кідірте тұру, тоқтату және тергеу туралы

Возбуждение, приостановлении, прекращении и расследовании уголовных дел02090202

Ұстаудың, тыйым салу шараларын қолдану мен тергеу амалдарын жүргізудің негізділігі туралы

Обоснованность задержания, применения мер пресечения и производства следственных действий02090203

Қорғалу құқығы мен өзге де құқықтардың қамтамасыз етілуі туралы

Обеспечение права на защиту и иных прав02090300

Жазаның орындалуының заңдылығын қадағалау мәселелері бойынша

Надзор за законностью исполнения наказания02090400

Қылмыстық істер бойынша сот қаулыларының заңдылығын қадағалау мәселелері бойынша

Надзор за законностью судебных постановлений по уголовным делам02090401

Қылмыстық істің сотта қаралуындағы созбалау

Волокита при рассмотрении уголовного дела в суде02090500

Әкімшілік істер бойынша сот қаулыларының заңдылығын қадағалау мәселелері бойынша

Надзор за законностью судебных актов по административным делам02090600

Орындаушылық іс жүргізу заңдылығын қадағалау мәселелері бойынша

Надзор за законностью исполнительного производства02090700

Жедел-іздестіру қызметінің заңдылығын қадағалау мәселелері бойынша

Надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности02090800

Халықаралық шарттардың қоданылуын қадағалау мәселелері бойынша

Надзор за применением международных договоров02090900

Азаматтық істер мәселесіне сот қаулысының заңдылығын қадағалау

Надзор за законностью судебных постановлений по гражданским делам02100000

Сыбайлас жемқорлықпен күрес

Борьба с коррупцией02100100

Орталық мемлекеттік органдарда

Борьба с коррупцией в центральных государственных органах02100200

Заң шығарушы және өкілді органдарда (Парламент, мәслихаттар)

Борьба с коррупцией в законодательных и представительных органах (Парламент, маслихаты)02100300

Жергілікті атқарушы органдарда (әкімдер, әкімдіктер)

Борьба с коррупцией в местных исполнительных органах (акимы, акиматы)02100400

Сот органдарында

Борьба с коррупцией в судебных органах02100500

Құқық қорғау органдарында

Борьба с коррупцией в правоохранительных органах02100600

Қаржы, кеден және салық органдарында

Борьба с коррупцией в финансовых, таможенных и налоговых органах02100700

Қарулы Күштер мен әскери құралымдарда

Борьба с коррупцией в Вооруженных Силах и воинских формированиях02100800

Жарғылық капиталында мемлекеттің үлесі бар мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарда

Борьба с коррупцией в государственных учреждениях и организациях, в уставном капитале которых имеется государственная доля02100900

Лауазымды адамдардың әрекеттері және әрекетсіздігі

Действия и бездействия должностных лиц02101000

Мемлекеттік мүлікті ұрлаумен күрес

Борьба с кражей собственности02101001

Мемлекеттік мүлікті ұрлаумен күрес

Борьба с кражей государственной собственности02101002

Жеке мүлікті ұрлаумен күрес

Борьба с кражей частной собственности02110000

Ұйымдасқан қылмыспен күрес

Борьба с организованной преступностью02120000

Нашақорлықпен күрес

Борьба с наркобизнесом02130000

Заңсыз аңшылықпен күрес

Борьба с браконьерством02140000

Рейдерлікпен күрес

Борьба с рейдерством02150000

Тергеу және анықтау

Следствие и дознание02150100

Қамау

Арест02150200

Тінту

Обыск02150300

Суырып алу

Выемка02150400

Тексерудің созбалануы

Волокита расследования02150500

Қылмысты есепке алудан жасыру

Укрытие преступления от учета02160000

Құқық тәртібін қамтамасыз ету мәселелері бойынша құқықтық көмек және басқа да ақпарат

Правовая помощь и иная информация по вопросам обеспечения правопорядка03000000

ҚАРУЛЫ КҮШТЕР,

БАСҚА ӘСКЕРЛЕР МЕН ӘСКЕРИ ҚҰРАЛЫМДАР ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ, ДРУГИЕ ВОЙСКА И ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ03010000

Қауіпсіздік мәселелері, әскери мәселелері туралы заңнама

Законодательство по военным вопросам, вопросам

безопасности03020000

Қауіпсіздік мәселелері, әскери мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастық

Международное сотрудничество по военным вопросам, безопасности03030000

Жалпы әскери мәселелер, қауіпсіздік мәселелері

Общие военные вопросы, вопросы безопасности03040000

Қорғаныстық жоспарлау

Оборонное планирование03050000

Қарулы Күштердің, басқа әскерлер мен әскери құралымдардың құрылымы

Структура Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований03060000

Әлеуетті құрылымдарды қаржыландыру және бюджеттің атқарылуы мәселелері

Вопросы финансирования силовых структур и исполнения бюджета03070000

Әлеуетті құрылымдар мүддесінде мемлекеттік сатып алу

Государственные закупки в интересах силовых структур03080000

Қару-жараққа бақылау орнату

Контроль над вооружениями03090000

Шекаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Обеспечение пограничной безопасности03100000

Қорғаныс саласындағы жаңа технологиялар

Новые технологии в оборонной сфере03110000

Жауынгерлік және жұмылдыру даярлық жай-күйі

Состояние боевой и мобилизационной готовности03110100

Жауынгерлік кезекшілік және жауынгерлік қызмет

Боевое дежурство и боевая служба03110200

Жауынгерлік даярлық және әскерлерді тексеру

Боевая готовность и инспектирование войск03110300

Жұмылдыру даярлығы

Мобилизационная готовность03110400

Кәсіби дайындық, құрамалар мен бөлімдердің басқару органдарын дайындау

Профессиональная подготовка, подготовка органов управления соединений и частей03110500

Жеке құрамның жасақталғандығы

Укомплектованность личным составом03110600

Тыл және материалдық құралдар қорларының жай-күйі

Состояние тыла и запасов материальных средств03110700

Қару-жарақ пен әскери техниканың жай-күйі

Состояние вооружения и военной техники


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

Похожие:

Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің кейбір мәселелері
Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қарамағындағы ұйымдар Қазақстан Республикасы...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconБекітемін Қазақстан Республикасы Мәдениет және Акпарат министірлігі ақпарат жәнұрағат Комитетінің төрағасы
Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2009 – 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Астана 2008 Мазмұны
Азақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің миссиясы мен пайымдауы
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінің
«Мектепке жол» республикалық акциясы Мемлекет басшысының оқушылардың мектепке толық баруын қамтамасыз ету туралы тапсырмасын орындау...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі ақпарат және мұРАҒат комитетінің ЖӘНЕ
Астана қаласы, Есілдің Сол жағалауы, Орынбор көшесі, 8 Министрліктер үйі, 15 кіреберіс
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті
Мемлекеттік қызметшілерінің жеке істерін ресімдеу, сақтау және есепке алу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚРӘМ №1592 30. 07. 2001ж тіркелді
Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің Архивтерді және құжаттарды басқару жөніндегі комитетінің Орталық...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 17 маусымдағы №615 Жарлығымен Мәдениет және ақпарат министрлігінің, мәдениет пен өнер, бұқаралық ақпарат құралдары, баспа және мұрағат ұйымдарының бір топ қызметкерлері «10 жыл Астана»
Республикасы Президентінің 2008 жылғы 17 маусымдағы №615 Жарлығымен Мәдениет және ақпарат министрлігінің, мәдениет пен өнер, бұқаралық...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағаты
Республикасының мерейтойлар және атаулы күндер тізбесі (Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағатының қорында сақталатын құжаттар бойынша)....
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 қыркүйек №159 Астана қаласы
«Тарих және мәдениет ескерткіштерінде археологиялық және (немесе) ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүзеге асыру жөніндегі қызметке...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница