Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл»
НазваниеТапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл»
Дата конвертации30.12.2012
Размер60.1 Kb.
ТипДокументы
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен хабарландыру жариялау жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарының қызмет көрсетуі туралы мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру № 8


  1. Тапсырыс беруші:

«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл» өңіраралық департаменті» Мемлекеттік мекемесі Мекен-жайы: 111000, Қостанай облысы, Қостанай қ., Гоголь к-і 177 «А»; kost_knd@krcc.kz;


  1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы:

«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл» өңіраралық департаменті» Мемлекеттік мекемесі Мекен-жайы: 111000, Қостанай облысы, Қостанай қ., Гоголь к-і 177 «А»; kost_knd@krcc.kz Қаржылық және ұйымдастыру-кадр бөлімінің бастығы – Құштаева Күләш Оразалықызы.


  1. Сатып алуды жүзеге асыру атауы

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен баспасез басылымдарында ар-намыс кодексі бойынша хабарландыру жариялау жөнінде бұқаралық акпарат құралдарының қызмет көрсетуі.


  1. Алатын тауардың, жұмыстың, қызметтің атауы, сипаттамасы, көлемі, орны, мерзімі және жеткізу шарттары:

Бұқаралық акпарат құралдарының қызметі – ар-намыс кодексі бойынша хабарландыру жариялау жөнінде қызмет көрсету. Жеткізу орны - мекен-жайы: 115000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ-сы. Сүтішів к-i 58; Mepзiмi 2008 жылдың Қазан-желтоқсан айлары. Қызмет көрсету төлемі шарт жағдайларына сәйкес жүргізіледі.
5. Баға ұсыныстарыңыздың беру орны және мерзімі

Әлуетті өнім беруші баға ұсынымдары желімделген конверттерде күн сайын сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін 2008 жылдың қыркүйектің 30 –нан 6-шы қазанды қоса мына мекен-жай бойынша бере алады: 111000, Қостанай облысы, Қостанай қ., Гоголь к-і 177 «А», 4 кабат № 7 бөлме.

6. Косымша шарттары:

Әлуетті өнім беруші, қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындарды, баға ұсынысына eнгізуге тиіс;

7. Келісім-шарт жобасы:

Мемлекеттік сатып алу келісім-шарт жобасы коса тіркеледі.
8. Шартқа қол қою мерзім талаптары:

Анықталған жеңімпаз сатып алу шартына тапсырыс берушімен шарт жобасын табыс еткен күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде қол қояды.

Мемлекеттік сатып алу туралы

___ ШАРТ
Костанай қ. " ___ " ____________ 2008 ж.

«ҚР ҚМ Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл» өңіраралық департаменті» ММ, Бастығы Иваненко И.Ф. атынан, одан әрі «Тапсырыс беруші» аталатын, Ереженің негізінде іс-ірекет жасаушы, бір жағынан және ____________________, бас редакторы ____________________ атынан, одан әрі «Өнім беруші» аталатын, Жарғының негізінде іс-ірекет жасаушы, одан әрі «Тараптар» аталатын, Қазақстан Республикасының 21.07.2007ж. №303 «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңының негізінде төмендегілер туралы осы шартты (одан әрі - Шарт) жасады:1. Шарт нысаны

1.1. Осы шарттың талаптары бойынша Өнім беруші көрсетілетін қызметті атқаруға, ал Тапсырыс беруші қабылдауға және төлеуге міндеттенеді: қызметкерлердің ар-ұждан Кодексын бұзуы туралы хабардландыруларды жариялау .
2. Шарттың негізгі талаптары
2.1. Бюджеттік бағдарламаның атауы: 001 Бағдарламаша: «Мемлекеттік бюджеттің орындалуын қамтамасыздандыру және орындалуын бақылау»

002 - ; «Аумақтық органдар аппараттары»;

149 спецификасы «Басқа көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар»

2.2. Көрсетілетін қызмет атауы: қызметкерлердің ар-ұждан Кодексын бұзуы туралы хабардландыруларды жариялау.

2.3. Өлшем бірлігі: кв.см

2.4. Бірлік бағасы: __________тенге __тиын

2.5. Мөлшері:

2.6. Шарттың жалпы сомасы: ____________________ теңге.

2.7 Көрсетілетін қызметті атқару мерзімі: 2008 жылдың қазанынан желтоқсанына дейін.

2.8. Көрсетілген қызметке төлеу мерзімі: 2008 жылдың қазанынан желтоқсанына дейін.

2.9. Алдын ала төлеу мөлшері: 30% - ____________________ теңге.

2.10. Аванстың аударылған сомасы нақты көрсетілген қызмет үшін түпкілікті есеп айырысуда өнім берушінің шоты бойынша ескеріледі.
3.Көрсетілетін қызметті атқару тәртібі

3.1. Өнім берушінің шарт бойынша көрсетілетін қызметін немесе алушының бюджеттік қаржыны орындағанын куәлендіретін құжаттар (көрсетілген қызметтің атқарылуы акті, шот-фактура және т.с.) негізінде қабылдап алу іске асырылады: шот-фактура,

3.2. Сапасы нашар жұмысты орындаған жағдайда Тапсырыс беруші қабылдамауға және/немесе көрсетілетін қызметті айырбастауды талап етуге құқылы.

3.3. Көрсетілетін қызметті атқару мерзімі мен көлемі өнім берушінің міндеттерін немесе қабылдап алушының бюджеттік қаржының орындалуын бірқалыпты атқарылу талаптарын қанағаттандыруы қажет және ай сайын құндық терінде Тапсырыс берушінің сәйкес бағдарлама (бағдарламаша) бойынша жеке қаржыландыру жоспарында көрсетілген сомаларғасәйкес болуы керек.

4. Көрсетілетін қызметтер сапасының кепілдіктері.

4.1. Көрсетілетін қызмет сапасы Қазақстан Республикасында орнатылған стандарттарға сәйкес болуы керек.

4.2. Өнім беруші Тапсырыс берушіге көрсетілетін қызмет сапасына __________ Кепілдік береді. Кепілдік мерзімі көрсетілген қызметті Тапсырыс беруші қабылдаған уақыттан бастап саналады.
5.Есеп айырысу тәртібі

5.1. Орындалған жұмыстар үшін есеп айырысу Тапсырыс берушінің шотына республикалық бюджеттен қаржының түсу қарқыны бойынша Өнім берушінің шотына ақшасыз түрде аудару жолымен жүргізіледі.

5.2. Төлем осы шартпен қарастырылған мерзімде жеткізілген нақты көрсетілген қызмет үшін жүргізіледі.
6.Тараптар жауапкершілігі

6.1. Тараптар ҚР күшіндегі заңнамасына сәйкес жауап береді.

6.2. Тараптың біреуінің міндеттемелерін орындамаған немесе жеткіліксіз орындаған жағдайында, Тараптың екіншісі міндеттерін нақты орындаған күнге дейінгі мерзімі шыққан әр күн үшін шарттың жалпы сомасының 0.01% мөлшерінде үстемені республикалық бюджетке төлейді.
7. Шарттың күшінде болу мерзімі

7.1. Осы шартқа тараптардың екі жағы да қол қойғаннан кейін шарт күшіне енеді.

7.2. Шарттың күшін сақтау мерзімі 2008 ж. 31 желтоқсанына дейін.
8. Шарттың қосымша талаптары

8.1.Жұмыстарды орындау шығыны, жолайы шығындар осы шартпен орнатылған жұмыс бағасына кіреді.

8.2. Осы шарттан туындайтын келіспеушіліктер болған жағдайда, тараптар оларды келіссөздер жолымен шешуге барлық шараларды қолданады.

8.3. Осы шартта қарастырылмаған басқа жағдайлар Қазақстан Республикасының күшіндегі азаматтық заңнамаларының нормаларымен шешіледі.
9. Заңды мекен-жайы және тараптар деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ ӨНІМ БЕРУШІ«ҚР ҚМ Дәрменсіз борышкерлермен
жұмыс комитетінің «Тобыл» өңіраралық департаменті» ММ

Қостанай қ., Гоголь к-сі, 177а

СТН 3917002500832

ҚР ҚМ Қазнашылық комитетінде Астана қ.

ИИК 000120200

БИК 195301070
Бастық ________________ И.Ф. Иваненко


Өнім берушінің атауы_____________

Мекен-жайы_____________________

_____________________

СТН _____________________

_____________________

ИИК __________________________ ,

_____________________ банкі

БИК _____________________

Директор _________ ______________

Похожие:

Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл» icon«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Ертіс»
Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Ертіс» өңіраралық департаменті» мемлекеттік мекемесі, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан...
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл» iconЛот №1 Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы, 1 кәсіпорын
«Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитеттің «Тобыл» өңіраралық департаменті» мм 110000,...
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл» iconБанкрот ісі туралы хабарландыруды баспа басылымдарына жариялау қызметінің мемлекеттік сатып алу қорытындысы
Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігі Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс Комитетінің «Оңтүстік» өңіраралық департаменті...
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл» iconМемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру «ҚР ҚМ дәрменсіз борышкерлермен жұмыс Комитетінің Павлодар облысы бойынша басқарма»
«ҚР ҚМ дәрменсіз борышкерлермен жұмыс Комитетінің Павлодар облысы бойынша басқарма» мм мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысы және...
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл» iconҚазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің Өңіраралық «Жетісу» департаменті
Республикасы Қаржы Министрлігі Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің Өңіраралық «Жетісу» департаменті
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл» iconЖоқ және әрекетсіз, соның ішінде мүлкі (активтері) жоқ борышкерлерді тарату бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу конкурсына
М. Л. Құсайынов – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Сарыарқа» өңіраралық департаменті...
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл» iconБаға ұсыныстарын сұрау әдісімен диспенсерге бөтелкелер (ауыз суы) сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алу. Тапсырыс беруші
...
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл» iconҚР Қм дбжк және оның аумақтық бөлімшелерінің ақпараттық жүйелерін пайдаланушыларына жұмыс станцияларын бір көзден мемлекеттік сатып алу нәтижелері туралы Хаттама
Аласы, Жеңіс даңғылы, 11 үйде орналасқан Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің Әкімшілік...
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл» iconАлдын ала ойластырылған және жалған банкроттық фактілерді ескерту
Салық комитеттері, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс жөніндегі комитеті, қаржы полициясы...
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл» iconӘкімшілік ғимараттың ағымдық жөндеу бойынша жұмыстарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті «Сарыарқа»
Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті «Сарыарқа» өңіраралық...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница