Мазмұны аннотация
Скачать 258.6 Kb.
НазваниеМазмұны аннотация
Дата конвертации10.11.2012
Размер258.6 Kb.
ТипДокументы


МАЗМҰНЫ

Аннотация.............................................................................................................2

Өзектілігі...............................................................................................................5

Жобаның мақсаттары мен міндеттері............................................................6

Жобаның зерттеу обьектісі................................................................................7

Жоба бойынша қызметтің қысқаша сипаттамасы .....................................7

Жобалық тәуекелдер.........................................................................................14

Общий бюджет проекта ...................................................................................16

Күтілетін нәтиже ...............................................................................................16

Жобаны жүзеге асырудағы тиімділікті бағалау критериилері...............17

ӘЛ ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Қалимерденова Данагүл, Бердібеков Ашкен

«Менеджмент» мамандығы, 3 курс

Тақырыбы: Суды жаңа әдіспен ауыр металл иондарынан тазарту және ҚР аймақтарына жоғары сапалы ауыз суын ұсыну.

Алматы, 2012

Аннотация

1)Өзектілігі. Республика тұрғындарын таза ауыз сумен қамтамасыз ету – бүгінгі таңдағы ең маңызды міндеттердің бірі. Өткен ғасырда адам саны 4 есеге өсті, соған байланысты су сұранысы 9 есеге өсті. Таза судың 85% - на әлемнің 12% ғана қол жеткізе алады. Су тапшылығы мен ауыз судың сапасыздығы ұлт болашағына қауіп төндіріп тұр, нәтижесінде адам дамуын тежеліп, бала өлімі күрт өскен. Осы мәселелер біздің жұмыстың өзектілігіне тікелей байланысты болып келеді.

2) Жобаның мақсаттары мен міндеттері. Жобаның басты мақсаты, ұлтымыздың басты даму бағыты Қазақстан-2030 стратегиясындағы , таза табиғи ортаны қалыптастыру барысында ауыз суды жаңа тиімді тазалау әдісін енгізе отырып, халыққа жоғары сапалы суды ұсыну.

3)Жобаның мақсатын орындау әдістері: 1)Суды тазалау барысында үш кезеңде үш әдісті қолдану арқылу ауыз су құрамындағы зиянды ауыр металл иондарынан тазарту.2)Ескі су тазалау әдісін, біздің ұсынғалы отырған әдісімімізбен салысыстырмалы түрде бағалап тиімділігін анықтау. 3)Біздің тазалау әдісімізде хлордың орнына модификацияланған бентонитті қолданып судың сапасының жоғары дәрежесін алу.Осы әдістің пайдасын, шығынын анықтап жәнә дәлелдеп Қазақстанның суды тазарту жүйесіне жалпылама енгізу.

4) Жобаны іске асырудағы соңғы нәтиже.

1) Модификацияланған, термиялық жолмен активтендірілген және күкірт қышқылымен белсендірілген бентонитті пайдаланып, судың құрамындағы ауыр металдарды тазарттық

2)Біздің бентонитті әдісті қолдана отырып, судағы мыстың –99,5%, қорғасынның -95,1%,мырыштың -100% пайызын аламыз.

3) Салыстырмалы түрде , біздің әдісіміздегі эксперимент көрсеткендей біз судың сапасын судың тазалығын -99,5 % пайызға жеткіздік.

4) Біз өзіміздің есептелген тиімді әдісімізді, Қазақстанның су тазалайтын компанияларына ұсына аламыз.

Аннотация

1) Актуальность. Самой актуальной проблемой и значимой задачей на сегодняшний день – это обеспечить население республики чистой питьевой водой. В прошлом веке количество людей возросло на 4 раза болше. Это значит что спрос на питьевую воду возрос на 9 раз. Только 12% мира могут достичь 85% чистой питьевой воды. Недостаток и не хорошое качество воды приводит к опасности будущему наследию страны. Соответственно гибель детей возрастет и развитие человечества снизиться. Эти проблемы тесно и впрямую связаны с актуальностью нашего проекта.

2) Цели и задачи проекта. Основной целью нашего проекта – это обеспечить население, народ качественной, чистой питьевой водой с помощью внедрения новым методом очистки воды.

3) Методы выполнения цели проекта. 1) очистка воды от тяжелых ионов матала с использованием трех этапов, которые выделены ниже в кратком описании пректа. 2) сравнить стары метод очистки воды с нашим предложенным методом и определить эффективность нашего проекта. 3)В нашем предложенном методе очистки воды вместо хлора (хлорита) применяется бентонит. Мы хотим определить доходность и затраты на этот метод тем самым доказать и внедрить в систему очистке питьевой воды.

4)Конечный результат реализации проекта.

1) С помошью модифицированного, термически активированного и активированного серной кислотой бентонита очистить структуру воды от тяжелых металов.

2) При использовании бентонитного метода мы от воды очистим такое количество тяжелых металлов как: 99,5 % Zn, 95,1% Pb , 100% Cu.

3) В сравнительной степени по нашему методу эксперимент показал что мы достигнем 97,5% чистой воды.

4) Предложенный нами метод мы можем предложить ряду компаниям которые занимаются очищением питьевой воды.

Abstract

 1. Urgency of the project. Bentonite is an absorbent aluminium phyllosilicate, essentially impure clay consisting mostly of montmorillonite. There are different types of bentonite, each named after the respective dominant element, such as potassium (K), sodium (Na), calcium (Ca), and aluminium (Al). Experts debate a number of nomenclatorial problems with the classification of bentonite clays. Bentonite usually forms from weathering of volcanic ash, most often in the presence of water. However, the term bentonite, as well as a similar clay called tonstein, has been used for clay beds of uncertain origin. For industrial purposes, two main classes of bentonite exist: sodium and calcium bentonite. primary task for present-day day this provide folk by clean water. only 12% world can reach 85% clean water.

 2. Purposes and problems of the project. The Main purpose of our project - provide the population, folk qualitative, clean drinking water by means of introduction by new method peelings water.

 3. Methods of the execution to purposes of the project. 1) clear water from heavy ion матала with use three stages, which are chosen in thumbnail sketches пректа below. 2) compare age method peelings water with offered by method and define efficiency of our project. 3)В our offered method peelings water instead of chlorine (хлорита) is used bentonite. We want to define the incoms and expenseses on this method hereunder to prove and introduce in system to clear of drinking water.

 4. The Final result to realization of the project.

 1. With помошью modified, termal actuated and actuated by chamois by acid bentonite clean the structure of water from heavy metal.

2) When use bentonite method we from water shall clean such amount heavy metal as: 99,5 % Zn, 95,1% Pb , 100% Cu.

3) In comparative degree on our method experiment has shown that we shall reach 97,5% clean water.

4) Offered by us method we can offer the row to companies which concern with the defogging of drinking water.
4)Өзектілігі: Республика тұрғындарын таза ауыз сумен қамтамасыз ету – бүгінгі таңдағы ең маңызды міндеттердің бірі. Таза су мәселесі – жалғыз Қазақстанға ғана тән емес. Бүгінгі таңда әлемде 1 млрд. жуық адам таза ауыз судың жетіспеушілігін сезінеді, 2,5 млрд. адамға санитарлы мақсаттар үшін су қоры жетіспейді, 900 млн. адам ауыз суға қол жеткізе алмайды, 1 мен 5 жас аралығындағы балалар өлімі 50% құрайды (ЮНЕСКО-ның мәліметтері). Сонымен қатар, ЮНЕСКО-ның болжамы бойынша, таяуда Жер тұрғындарының 47% су жетіспеушілігінен тапшылық көреді. Өткен ғасырда адам саны 4 есеге өсті, соған байланысты су сұранысы 9 есеге өсті. Таза судың 85% - на әлемнің 12% ғана қол жеткізе алады. Су тапшылығы мен ауыз судың сапасыздығы ұлт болашағына қауіп төндіріп тұр, нәтижесінде адам дамуын тежеліп, бала өлімі күрт өскен. Осы мәселелер біздің жұмыстың өзектілігіне тікелей байланысты болып келеді. Оған ауқымды және маңызды себептердің бірі ретінде ауыз судың ластығынан жыл сайын әлемде 1 млн 800 мың бала іш сүзегінен көз жұмады екен. Бұл нені көрсетеді, яғни қазақстанда жер асты су қоры өте мол. Бірақ судың сапасы төмен.Біздің қазіргі таңдағы қолданыстағы су тазалау жүйесі, атап айтсақ хлормен тазалау мен озондау әдісі толығымен таза су алуды қамтамыз етпей отыр.Яғни хлор судағы бактериялар мен вирустарды тазартады және де зиян заттардан залалсыздандырады. Бірақ өкінішке орай хлор суды ауыр металдардың иондарынан тазарта алмайды.Осы жердегі тақырыптың өзектілігі ауыз суды толығымен тазартуды қамтамасыз ету барысында жаңа химиялық тазарту

әдісін қолданып халыққа жоғары сападағы ауыз суды ұсыну.

Біздің ұсынғалы отырған жобамыздың басты маңызды өзектілігі, иновациялық алға басу барысында, экономикалық, әлеуметтік,экологиялық тиімділікті алуға жауап береді.

1) Экономикалық тиімділік: Салыстырмалы түрде шығын көп кететін ескі су тазалау жүйесін сапалық мөлшері жоғары жалпы материалдық өндірістік шығынды аз талап ететін жаңа су тазалау жүйесін енгізу. Бұл кездегі экономикалық тиімділік мемлекет тарапынан яғни бюджеттен бөлінетін ауыз сумен қамтуға жұмсалатын қаржы көлемін қысқартуға бағытталады. Бұл өз нәтижесінде халыққа ұсынылатын ауыз су бағасының тарифінің түсуіне алып келеді.Және де басты экономикалық тиімділік Елбасымыздың жолдауына сәйкес отандық өзіндік өндірісті дамыту, яғни біз өзіміздің шикізаттық материалды, еңбек күшімізді қолданып ауыз сумен қамтудағы сапалы кластер құру экономикалық өзектіліктің басты бір белгісі.

2) Әлеуметтік тиімділік өзектілігі: Қазіргі таңда әлемде жалпы қазақстанда судың сапасының төмендігінен, атап айтқанда қазіргі суды тазалау жүйесінің өзінен адамға зиян болатын, аурулардың себебіне алып келетін ауыр метал иондар қалдығының көп мөлщері кездеседі.Осы өзектілік біздің жобамызды қолданысқа енгізу керек екенін дәлелдеп отыр.Біздің жобамыздың әлеуметтік маңыздылығы,халықты таза жоғары сапалы сумен қамтып, судан болатын балалардың өлім деңгейін азайтуға алып келеді.Біз жоғары сапалы суды халыққа ұсынғанда, әлеуметтік көрсеткіштерге тән, денсаулықтың жақсаруын, адамның өмір сүру деңгейінің жоғарылауын аламыз.

3) Экологиялық тиімділік өзектілігі: Біздің адамзат тарихымыздағы,әлем тарихындағы өте үлкен мәселе бұл –экологиялық ахуал. Біз жахандық дамудағы озіміздің жедел дамыған ғылыми техникалық прогресіміздің нәтижесінде табиғаттағы таза куйіндегі көптеген минералдарды заттарды ластап алдық. Соның ішіндегі ауыз су,жануарлар,өсімдіктер пайдаланылатын өзен,көл,арық суларын тазарту мәселесі.

Яғни осы жоғарыда аталып кеткен проблемалар мен қалыптасқан жағдайлар бізді осы тақырыпты таңдауға итермелеп, зерттеу қажеттілігін тудырды.
5) Жобаның мақсаттары мен міндеттері. Біздің жобаның басты мақсаты, ұлтымыздың басты даму бағыты Қазақстан-2030 стратегиясындағы , таза табиғи ортаны қалыптастыру барысында ауыз суды жаңа тиімді тазалау әдісін енгізе отырып, халыққа жоғары сапалы суды ұсыну.

Зерттеудің мақсаты: Бентониттік сазбалшықты әр түрлі модификацияда қолдану,судың құрамын ауыр металдардың иондарынан статикалық тәртіппен тазартуға арналған . Соның нәтижесінде жоғары сапалы таза сумен қамтамасыз ету.

Зерттеу міндеттері:

 • Табиғи бентониттің белсенділігін артыру.Яғни бос жатқан Шығыс қазақстан облысы Тарбағатай ауданы, Таған селосындағы бентонит қорын игеру;

 • Тазартылмаған судағы және әр түрлі әдіспен тазартылған судың құрамын анықтап, қалған зиянды заттар мен ауыр метал иондарының мөлшерін анықтау керек;

 • Модификацияланған, термиялық жолмен активтендірілген және күкірт қышқылымен белсендірілген бентонитті пайдаланып, судың құрамындағы ауыр металдардың шығару дәрежесін 97,8% - ға осы үш кезең арқылы жеткізу

 • Судың құрамынан модификацияланған бентониттің метал иондарын өзіне сіңіру дәрежесің анықтау?

 • Әдістің тиімділігін белгілі бір аймақ көлемінде дәлелдеп, және оны бүкіл Қазақстандағы су тазалау жүйесіне енгізу.

6)Жобаның зерттеу обьектісі. Қазақстанның аумағындағы ауыр металдар мен әр түрлі ластанған ішерлік өзен сулар мен халыққа ұсынылатын ауыз су қорлары.

Сорбент ретінде Шығыс Қазақстан облысытТарбағатай ауданы Таған селосынан алып келінетін сілтілі бентонит.

Бентонит- негізнен кеуектеле және қабаттаса орналасқан бөлшектерден және гидратталған алюминии силикатынан тұратын коллойдтық сазбалшық.

Бентониттің құрамында монтморилионт тобының 70% минералы бар өзіне металл иондарын сіңіретін қасиеті бар элемент.

7) Жоба бойынша қызметтің қысқаша сипаттамасы

Ауыз су құрамындағы Cu 2+ , Pb2+ , Zn2+ сияқты және тағы басқа ауыр металл иондарынан тазартуды, модификация, термиялық активтендіру және қышқылдық белсендіру үдерістері жүзеге асатын мынадай кезеңдерге бөле аламыз.

І кезең: Табиғи бентонит «Алтай - минералы» ЖШС – де өңдеп, модификацияланған күйінде пайдаланылды. Модификацияланған бентонитті пайдаланып, тазартылмаған судың құрамында көп кездесетін ауыр металл, соның ішінде, мыс, қорғасын, мырыш металдарынан судың қаншалықты тазарғанын көріп отырмыз. 1- кестеде, тазартылмаған судың құрамындағы металдардың мөлшері: Cu 2+ = 0,21, Pb 2+ = 0,11, Zn 2+ = 12,3 болды. Содан соң, модификацияланған, өңделген бентонитті пайдаланып, өңделген тазартылған су құрамындағы Cu 2+ = 0,14 , Pb 2+ = 0,09, Zn 2+ = 8,70 мөлшеріне азаяды. Негізі, судың құрамында металдардың жіберілетін шекті коэффициенттер ПДК (предельно допускаемый коэффициент) деп кестеде көрсетілген. Яғни, әрбір металдың судың құрымында бола алатын мөлшері.

1 - кестеМеталдардың иондары

Металл иондарының концентрациясы

(мг / дм3)
Шығару дәрежесі,

%

Тазартылмаған суда

Тазартылан су, бентонит қатысында

МОДИФИКАЦИЯ

процесі

ПДК

Бентонит қатысында

МОДИФИКАЦИЯ

Процесінде

Cu 2+

0,21

0,14


0,001

33,3

Pb 2+

0,11

0,09

0,1

18,2

Zn 2+

12,3

8,70

0,01

29,2Ал, судың құрамындағы иондардың шығару дәрежесі, контактілеу уақытына тікелей тәуелді. Тәжірибеде, біз контактілеу уақытын 5 – 35 мин - қа дейін өзгертіп отырдық. Контактілеу уақытын жоғарылатқан сайын, ауыз су құрамындағы металдар иондарының шығару дәрежесінің жоғарылауы байқалады. Мұнда, тазартылмаған судың құрамындағы Cu 2+ = 0,21 ді, Pb 2+ = 0,11 ді, Zn 2+ = 12,3 ді 100% деп санасақ, модификацияланған бентонитті пайдалана отырып, ауыз суын тазартқанда, келесі көрсеткіштерді көреміз. Яғни, Cu 2+ = 33,3 %, Pb 2+ = 18,2 %, Zn 2+ = 29,2 % тазарады.

Модификацияланған бентонит қатысында судағы ауыр металдардың шығару дәрежесі

c:\users\дана\documents\desktop\дана\модификация.png

ІІ кезеңде, модификацияланған бентонитті термиялық активтендіріп, тазартқан судан ауыр металдардың, мыс, қорғасын, мырыштың қаншаға азаятынын есептедік. 2 - кестеде, модификацияланған бентонит арқылы тазартылған судың құрамындағы металдардың мөлшері: Cu 2+ = 0,14, Pb 2+ = 0,09, Zn 2+ = 8,70 болды. Содан соң, модификацияланған бентонитті термиялық жолмен белсендіргенде, Cu 2+ = 0,07 , Pb 2+ = 0,03, Zn 2+ = 4,03 мөлшеріне дейін азаяды.Металдардың иондары

Металл иондарының концентрациясы

(мг / дм3)
Шығару

дәрежесі,

%

Тазартылмаан суда

Тазартылан су, бентонит қатысында

МОДИФИКАЦИЯ

процесі

Тазартылан су , бентонит қатысында

ТЕРМИЯЛЫҚ АКТИВТЕНДІРУ

процесі

ПДК

Бентонит қатысында

ТЕРМИЯЛЫҚ АКТИВТЕНДІРУ процесі

Cu 2+

0,21

0,14


0,07

0,001

65,6

Pb 2+

0,11

0,09


0,03

0,174,9

Zn 2+

12,3

8,70


4,030,01

67,1

2 - кесте

Судың құрамындағы иондардың шығару дәрежесіне, контактілеу уақытына тікелей тәуелділігіне байланысты, 5 – 35 мин арасында процесті бақылап отырдық. Контактілеу уақытын жоғарылатқан сайын, ауыз су құрамындағы металдардың иондарының шығару дәрежесінің жоғарылауы байқалады. Мұнда, тазартылмаған судың құрамындағы Cu 2+ = 0,21 ді, Pb 2+ = 0,11 ді, Zn 2+ = 12,3 ді 100% деп санасақ, модификацияланған бентонитті термиялық жолмен активтендіргенде, судың құрамынан металдардың шығу дәрежесі одан сайын өсе түседі. Яғни, Cu 2+ = 65,6 %, Pb 2+ = 74,9 %, Zn 2+ = 67,1 % шамасына дейін тазарады.

Модификацияланған және термиялық активтендіруден өткен бентонитті пайдаланғандағы судың құрамынан ауыр металдардың тазару дәрежесі:

c:\users\дана\documents\desktop\дана\терия активт.png

ІІІ соңғы кезеңде модификацияланған және термиялық активтендендірген бентонитті H2SO4 күкірт қышқылымен белсендірген кезде, судан ауыр металдарды, мыс, қорғасын, мырыштың қаншаға азаятынын есептедік. 3-кестеде, модификацияланған бентонитті термиялық жолмен активтендіргенде, тазартылған судың құрамындағы металдардың мөлшері: Cu 2+ = 0,07 Pb 2+ = 0,03, Zn 2+ = 4,03 болды. Содан соң, модификацияланған және термиялық жолмен белсендірген бентонитті H2SO4 кікірт қышқылымен активтеген кезде, үлкен сорпциялық Cu 2+ = 0,07 , Pb 2+ = 0,03, Zn 2+ = 4,03 мөлшеріне дейін азаяды.

3 - кесте

Металдардың иондары

Металл иондарының концентрациясы

(мг / дм3)
Шығару дәрежесі,

%

Тазартылмаан суда

Тазартылан су, бентонит қатысында

МОДИФИКАЦИЯ

процесі

Тазартылан су, бентонит қатысында

ТЕРМИЯЛЫҚ АКТИВТЕНДІРУ

процесіТазартылан су, бентонит қатысында

H2SO4 4сағ процесі

ПДК

Бентонит қатысында

H2SO4 4сағ

процесінде

Cu 2+

0,21

0,14

0,07

0,0010,001

99,6

Pb 2+

0,11

0,09

0,03

0,01

0,1

94,3

Zn 2+

12,3

8,70

4,03

0,01

0,0199,5Ауыз суын H2SO4 күкірт қышқылымен активтелген бентонитпен өңдегенде, иондардың шығару дәрежесі, контактілеу уақытына байланысты, 35 мин ішінде максималды деңгейде жоғары болады, толығымен дерлік тазарады. Мұнда, тазартылмаған судың құрамындағы Cu 2+ = 0,21 ді, Pb 2+ = 0,11 ді, Zn 2+ = 12,3 ді 100% деп есептесек, модификацияланған, сондай – ақ термиялық жолмен активтендірілген бентонитті күкірт қышқылымен активизациялап, сумен өңдегенде, су құрамынан металдардың шығу дәрежесі ең үлкен нәтижеге жетеді. Атап көрсетсек, Cu 2+ = 99,6 %, Pb 2+ = 94,3 %, Zn 2+ = 99,5 % - ға максималды көрсеткішке жетеді. Ең үлкен сорпциялық қасиетке қышқылдық активизация кезінде ие болады. 2 кезеңнен, яғни модификацияланған және термиялық активтендірген бентонитті H2 SO4 күкірт қышқылымен активизациялап, суды өңдегенде, судың құрамы толығымен дерлік, 99 % - дай тазарады.

c:\users\дана\documents\desktop\дана\кукрт кышкылы 4 саг.png

8. Жобалық тәуекелдер

Белгісіздіктің пайда болуынан жобаның тиімділік көрсеткіштерінің нәтижесі төмендеуі жобалық тәуекелдердің түсінігі болып табылады. Сандық көзқарас тұрғысынан тәуекел жобадағы сандық көрсеткіштердің ауытқуынан пайда болады. Олар: таза келтірілген құн (NPV), ішкі табыс нормасы(IRR).

Жобалық тәуекелдердің негізгі кезеңдері:

 1. Валюталық тәуекел – қызмет барысындағы ұлттық валютаға шетел валютасының курсының өзгеруіне байланысты шығындардың туу тәуекелдігі.

Бентонитті сатып алуда шетел немесе ұлттық валютада сатып алу тиімділігі, сонымен қатар, инфляциға байланысты қай валюта түрімен сатып алған тимділігі есептеледі.

 1. Транспорттық тәуекел – бұл тәуекелде бентонитті тасымалдау барысында туындайтын шығындарды төмендету анықталады. Яғни, Ауыз суды ауыр металдардан тазартуда қолданылатын бентонитті Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы, Таған ауылындағы «Алтай минералы» ЖШС компаниясынан қамтамасыз етіліп, ол ҚР-ның басқа да аймақтарына тасымалданады.

 2. Баға тәуекелі – бентонитті сатып алуда келісілген баға және оны тиімді қолдану.

 3. Әлеуметтік тәуекел – бұл жобаның мақсаты халықты таза ауыз сумен қамтамасыз етуге байланысты болғандықтан бұл тәуекел тікелей жобаға әсер етеді. Яғни, бұл жобаның нәтижесінде әлеуметтік тиімділікке қол жеткізуіміз қажет. Бұл арқылы халық денсаулығын жақсарту мен демографиялық өсуге мүмкіндік болады.

5.Коммерциялық тәуекел – жобаны жүзеге асыру барысында керек құрал – жабдықтар, тасымалдау, суды тазарту процесі және т.б шығындарды тудырады. Өз кезегінде бұл шығындар коммерциялық тәуекелді тудырып, шығындарды төмендету және пайданы максимилизациялауды жүзеге асырады. Қызметті жүзеге асыру нәтижесінде коммерциялық пайда келтіруі тиіс. Коммерциялық (кәсіпкерлік) тәуекелдер.

 • пайданың (дивидендтің) болмауы;

 • компанияның жабылуы;

 • бағалық тәуекел;

 • валютаның курстық құнының өсу ықтималдылығы;

 • аяқтау тәуекелі;

 • эксплуатациялық тәуекел.Жобалық тәуекелдердің талдауы мен бағалау процедурасы:

Тәуекелдерді бағалау жобаны жоспарлау процесінде жүргізіледі, сонымен қатар, сапалық және сандық талдау жүргізіледі. Жоба тәуекелін басқару тәртібі, соынмен қатар, статистикалық ақпараттардың қолданылуы компанияның ерекшелігіне байланысты болады.

Тәуекелді сапалық талдау

Бұл тәуекелдің нәтижесінде, жобаға қатысты белгісіздікті сипаттау, оған қатысты себептерді анықтау болады. Яғни, жобаны жүзеге асыру нәтижесінде, халықты таза ауыз сумен қамтамасыз етуі, әлеуметтік көрсеткіштердің жақсаруы жатады.

Сандық талдау

Сандық тәуекел талдауы жоба тиімділігі көрсеткішіне қандай факторлар әсер ететінін бағалау үшін қажет. Мысалы, бентонит арқылы ауыз суды тазарту пайда табуға қаншалықты әсер ететіні және басқа тазарту жолдарына қарағанда тиімділігі мен артықшылығы және т.б бұл талдауға байланысты бірнеше әдістер бар: жеке факторларға әсер ететін талдау(анализ чувствительности), факторлар кешеніне әсер ету талдауы(сценарный анализ), имитациялық моделдеу(метод Монте-Карло).

8.Жобаның жалпы бюджеті.

Жобаның жалпы бюджеті – материалдық шығындар, еңбекақы бойынша аударымдар, амортизация шығындары, әлеуметтік шығындар және басқа да шығындар құрайды.

Шығындар атауы

Шығындар сомалары (шамамен) теңге

 1. Материалға кеткен шығындар

 2. Дайындау –тасымалдауға кеткен шығындар

 3. Негзгі еңбекақы

 4. Қосымша еңбекақы

 5. Еңбекақыдан аударымдар

 6. Басқадай шығындар

8325 1 айда

Шамамен 1000000

80000

25000

105000*21%=22050

89000

Барлығы:

1119375

Бұл шығындарды өндіруші компания шамамен 1жылда ақтап ала алады.

9. Күтілетін нәтиже

Саз балшықты бентонитті әртүрлі модификацияда қолдануда, судың құрамын ауыр металдар ионынан статикалық тәртіппен тазарту арқылы күтілетін нәтижелер : жүз пайыздан Cu 2+ = 99,6% , Pb 2+ = 94,3%, Zn 2+ = 99,5% - ға тазарды. Яғни, төмендегі кестеде көрсетілгендей, бентонитті 3 кезеінен өткізгеннен соң ғана осындай көрсеткішке қол жеткіземіз.

Қорыта келгенде, күтілетін нәтижеде бентонит арқылы суды тазарту 97,5%-ға тазарады. Ал су құрамындағы ауыр металдардың иондары 97,8%-ға тазаратын болады. Бұл көрсеткіштер бүгінде қолданылып келе жаткан хлорлық залалсыздандыру әдісіне қарағанда 7-8%-ға артық тиімді. Демек, біздің қолданылып отырған әдісіміз экономикалық тиімді әдіс. Бұл әдісті қолдану арқылы тек экономикалық ғана емес сонымен қатар әлеуметтік-экономикалық

және экологиялық тиімділікті арттырамыз. Күтілетін нәтиже

Металдардың иондары

Металл иондарының концентрациясы

(мг / дм3)
Шығару дәрежесі,

%

Тазартылмаған суда

Бентонит қатысында

МОДИФИКАЦИЯ

процесі

Бентонит қатысында

ТЕРМИЯЛЫҚ АКТИВТЕНДІРУ

процесіБентонит қатысында

H2SO4 4сағ

процесі

ПДК-

Бентонит қатысында МОДИФИКАЦИЯ

Процесінде

Бентонит қатысында

ТЕРМИЯЛЫҚ АКТИВТЕНДІРУ

процесі

Тазартылан су , бентонит қатысында

H2SO4 4сағ

процесінде

Cu 2+

0,21

0,14

0,07

0,0010,001

33,3

65,6

99,6

Pb 2+

0,11

0,09

0,03

0,01

0,1

18,2

74,9

94,3

Zn 2+

12,3

8,70

4,03

0,01

0,0129,2

67,199,5


10. Жобаны жүзеге асырудағы тиімділікті бағалау критериилері

Суды тазартуға жұмсалатын хлор мен бентониттің көлемін салыстырайық:

1 л суды тазарту үшін

Хлор

бентонит

1 мг

0,75 мг

Бір күндік суды тазартуға кететін бентонит көлемі

Егер шарт бойынша 1 күнде 10 000 тонна су тазартса:

10 000 тонна = 10 000 000 литр

1 л = 0,75мг

10 000 000л = х мг 7500 г

7,5кг жұмсалады.

Бір күндік суды тазартуға кететін хлор көлемі

1 л = 1 мг

10 000 000 = х мг = 10 кг жұмсалады.

1 күнде жұмсалатын хлор мен бентониттің шығыны

1 кг бентонит – 37 тг

1 кг хлор - 60 тг

Сонда, 1 күнде

Бентонит – 7,5 кг* 37 т = 277,5 тг

Хлор - 10* 60 т = 600 тг жұмсалады.

Ал 1 айда,

Бентонит – 277,5тг* 30 = 8325тг

Хлор - 600тг*30 = 18000тг

Ал 1 жылда,

Бентонит – 277,5тг*365 = 101287,5 тг

Хлор - 600тг*365 = 219000 тг

Демек, бізге хлор тазалауға қарағанда бентонитпен тазалау қаржылық жағынан да тиімді.


Похожие:

Мазмұны аннотация iconМазмұны кіріспе I жылдық жиынтық табысты есептеудегі салықтардың экономикалық мазмұны
Жылдық жиынтық табыс негізінде корпорациялық табыс салығының есептеу және төлеу тәртібі
Мазмұны аннотация icon«Мемлекеттік бюджет» пәні бойынша лекциялар жинағы 1-тақырып Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мазмұны
Бюджет түсінігі. Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мазмұны. Бюджеттің ерекше арналымы
Мазмұны аннотация iconАннотация

Мазмұны аннотация iconАннотация

Мазмұны аннотация iconАннотация

Мазмұны аннотация iconНазвание Аннотация

Мазмұны аннотация iconСпб., 2003. С. 104-143 Аннотация

Мазмұны аннотация iconӘбдірахманова Жадыра 10 сынып Алтын қима
Аннотация
Мазмұны аннотация iconКраткая аннотация курса «Компьютерная геометрия и графика»

Мазмұны аннотация icon«Путешествие по зоопаркам мира» Аннотация к проекту: Дорогие друзья!

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница